Học viện ANND công bố điểm thi đại học

Để tra cứu nhanh điểm thi tuyển sinh đại học vào Học viện ANND năm 2014 soạn tin theo cú pháp sau:

AN SBD gửi 6758

Ghi chú:

- Giữa AN và SBD là một dấu cách (khoảng trắng)

- SBD: chỉ cần lấy phần số gồm 4 chữ số. 

- Ví dụ:

  + Với số báo danh ANHA.00001 thì soạn AN 0001 gửi 6758

  + Với số báo danh ANHD1.01234 thì soạn AN 1234 gửi 6758

Admin
17:33 7/8/2014
100258