Ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Thiếu tướng, PGS.TS Lê Ngọc An – Phó Giám đốc

Học viện phát biểu tại buổi Lễ

Chiều 24/10, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 với nội dung “Ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người” cho toàn thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và công nhân viên Học viện. Thiếu tướng, PGS.TS Lê Ngọc An - Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, thông qua hình thức chiếu phim tư liệu, các lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, công nhân viên Học viện đã được GS.TS Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt những nội dung cơ bản về “Ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người”.

Quang cảnh buổi Học tập

Việc nghiên cứu, học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhận thức sâu sắc về giá trị lịch sử của bản Di chúc là một văn kiện quan trọng, di sản vô giá của dân tộc, là sự kết tinh tư tưởng, tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Người; thể hiện những quan điểm cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc vạch ra định hướng phát triển cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và mai sau. Đồng thời, nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ công an luôn gương mẫu, đi đầu, thường xuyên tự phê bình và phê bình, thực hiện có hiệu quả Sáu điều Bác Hồ dạy CAND góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạng, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Phòng CTĐ, CTCT & CTQC.

Admin
13:48 31/10/2019
230