THông báo

  Chi bộ sinh viên Dân sự tổ chức kết nạp Đảng viên mới

  Ngày 26 tháng 12 năm 2016, tại Hội trường lớn, Chi bộ sinh viên Dân sự đã tổ chức lễ kết nạp cho các quần chúng sinh viên là các đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Nghiên cứu khoa học

   Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên và xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”...

   Thực hiện Chương trình công tác năm học, Giám đốc Học viện ANND đề ra Kế hoạch tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên và xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm học 2016 - 2017 với nội dung sau:

   Tài liệu tham khảo

    ACDC tuyển thực tập Phòng Tư vấn pháp luật

    Cơ hội thực tập tư vấn pháp luật tại Văn phòng tổ chức phi chính phủ Việt Nam cho sinh viên Luật từ năm 3,4 và tốt nghiệp

    TRA CỨU ĐIỂM DÂN SỰ

    Mã sinh viên

    Tra cứu điểm