Bề dày thành tích huấn luyện đội tuyển học viên tham dự các cuộc thi Olympic quốc gia và quốc tế...
Bề dày thành tích huấn luyện đội tuyển học viên tham dự các cuộc thi Olympic quốc gia và quốc tế...

Là một trong những đơn vị có bề dày lịch sử truyền thống gắn liền với quá trình trên 70 năm xây dựng và phát triển, 50 năm đào tạo đại học của Học viện An ninh nhân dân; khoa Công nghệ và An ninh thông tin đã từng bước khẳng định được uy tín trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công ng...

Học viện An ninh nhân dân tổng kết 50 năm đào tạo đại học
Học viện An ninh nhân dân tổng kết 50 năm đào tạo đại học

Ngày 9-10, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 50 năm đào tạo đại học.

Học viện An ninh nhân dân tổ chức giải kéo co trong học viên chào mừng kỉ niệm 50 năm đào tạo đại...
Học viện An ninh nhân dân tổ chức giải kéo co trong học viên chào mừng kỉ niệm 50 năm đào tạo đại...

Ngày 07 và 08/10/2019, Học viện An ninh nhân dân tổ chức giải kéo co chào mừng kỷ niệm 50 năm đào tạo đại học trong khối học viên.

Tổ chức cho học viên thực hiện các nhiệm vụ phục vụ tổng kết 50 năm đào tạo đại học tại Học viện An...
Tổ chức cho học viên thực hiện các nhiệm vụ phục vụ tổng kết 50 năm đào tạo đại học tại Học viện An...

Nhằm tổ chức các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm đào tạo đại học của Học viện An ninh nhân dân, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Ban Giám đốc Học viện, Phòng quản lý học viên đã tích cực, chủ động trong việc tổ chức cho học viên thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Khoa An ninh điều tra Học viện An ninh nhân dân, 50 năm đào tạo đại học,  không ngừng phấn đấu và...
Khoa An ninh điều tra Học viện An ninh nhân dân, 50 năm đào tạo đại học, không ngừng phấn đấu và...

Trải qua 50 năm đào tạo trình độ đại học ở Học viện An ninh nhân dân (1969 – 2019), Khoa An ninh điều tra (ANĐT) đã có nhiều đóng góp trong việc đào tạo học viên an ninh nói chung và học viên chuyên ngành ANĐT nói riêng của Học viện, góp phần to lớn vào sự nghiệp đào tạo nguồn cán bộ an ninh chất l...

Khoa An ninh nội bộ - Học viện An ninh nhân dân, 50 năm đào tạo đại học
Khoa An ninh nội bộ - Học viện An ninh nhân dân, 50 năm đào tạo đại học

Tiền thân là một Tổ bộ môn, trải qua gần 50 năm xây dựng và phát triển với nhiều lần tách nhập, Khoa An ninh nội bộ đã vươn lên trở thành Khoa nghiệp vụ chuyên ngành có uy tín của Học viện An ninh nhân dân, có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp đào tạo đại học của Học viện.

Đào tạo chuyên ngành Quản lý nhà nước về an ninh quốc gia –  Dấu mốc quan trọng của 50 năm đào tạo...
Đào tạo chuyên ngành Quản lý nhà nước về an ninh quốc gia – Dấu mốc quan trọng của 50 năm đào tạo...

Trong 50 năm đào tạo đại học của Học viện ANND nói riêng, ngành Công an nói chung, việc điều chỉnh ngành, chuyên ngành đào tạo, nhất là mở ngành, chuyên ngành đào tạo mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn bảo vệ ANQG luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Ban Giám đốc Học viện.

Tự hào với truyền thống hơn 50 năm đào tạo bồi dưỡng kiến thức  pháp luật cho lực lượng Công an...
Tự hào với truyền thống hơn 50 năm đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho lực lượng Công an...

Hơn 50 năm đã đi qua lịch sử đã ghi dấu ấn của một đơn vị đã gắn bó với truyền thống vẻ vang hơn 70 năm của Học viện ANND, Khoa Luật – Học viện ANND đã trải qua hơn 50 năm xây dựng, phấn đấu và phát triển tiếp nối những truyền thống vẻ vang của các thế hệ giảng viên của Khoa đã dạy công vun đắp.

Phòng Quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học của Học viện An ninh nhân dân triển khai công tác năm học,...
Phòng Quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học của Học viện An ninh nhân dân triển khai công tác năm học,...

Ngày 06/09/2019, phòng Quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học - Học viện An ninh nhân dân đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm học 2019 - 2020.

Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” trong  Học viện An ninh nhân dân chào mừng...
Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” trong Học viện An ninh nhân dân chào mừng...

Nhằm mục đích truyền đạt cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên đang theo học tại Học viện An ninh nhân dân(ANND) hiểu sâu sắc nội dung Luật An ninh mạng để vận dụng trong công tác giảng dạy và thực tiễn công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, Học viện ANND đã ...

Trung tâm Nghiên cứu tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia hướng tới  kỷ niệm 50 năm đào tạo đại học...
Trung tâm Nghiên cứu tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia hướng tới kỷ niệm 50 năm đào tạo đại học...

Giảng dạy và nghiên cứu khoa học là hai nhiệm vụ trọng tâm đối với các cơ sở đào tạo đại học nói chung, Học viện ANND nói riêng. Trong suốt chặng đường 50 năm đào tạo đại học tại Học viện ANND, Học viện ANND luôn là một trong những trung tâm hàng đầu của lực lượng CAND về đào tạo cán bộ và nghiên c...

<< Đầu | Trước |
[1] 2 
| Sau | Cuối >>