Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng hai, ngành Xây dựng Đảng & Chính quyền Nhà nước năm 2015
Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng hai, ngành Xây dựng Đảng & Chính quyền Nhà nước năm 2015

Căn cứ Quyết định số 1831/QĐ-X11(X14) ngày 02/3/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND về việc giao Học viện ANND mở lớp đào tạo cấp bằng đại học thứ hai ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước cho cán bộ Công an nhân dân, Học viện An ninh nhân dân thông báo tuyển sinh đào tạo Văn bằng 2 n...

<< Đầu | Trước |
1 2 [3] 
| Sau | Cuối >>