Hàng loạt website của Trung Quốc bị hacker tấn công
Hơn 400 trang web của chính quyền tại thành phố Hứa Xương (Trung Quốc) đã bị một hacker của Pakistan “ghé thăm”, xóa nội dung hoặc thay đổi nội dung trên đó.

 

Theo thông tin từ website Hack Read, hacker với  biệt danh “Code Cracker”, thành viên của nhóm hacker có nguồn gốc từ Pakistan “Pakistan Cyber Army” đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào trang web chính thức của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hứa Xương, Trung Quốc. 

Sau đó hacker này tiếp tục thực hiện cuộc tấn công tương tự nhằm vào 437 trang web khác của chính quyền thành phố này rồi sau đó đăng tải danh sách “chiến tích” của mình lên trang web chia sẻ thông tin PasteBin. Ngoài ra, nhiều trang web thương mại của Trung Quốc cũng không nằm ngoài danh sách này.

Theo Giám đốc của hãng bảo mật McAfee chia sẻ với trang công nghệ ZDNet, trang web của chính phủ các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là tại Trung Quốc sẽ còn tiếp tục hứng chịu những đợt tấn công mới trong tương lai gần. 

Lý do chính là luật pháp quy định về xử lý các vụ tấn công chưa được ban bố nghiêm ngặt, trong khi đó việc tấn công các trang web của  chính phủ là một cách được sử dụng rộng rãi để bày tỏ sự phản đối một chính sách nào đó.

 

Hơn 400 trang web của chính quyền tại thành phố Hứa Xương (Trung Quốc) đã bị một hacker của Pakistan “ghé thăm”, xóa nội dung hoặc thay đổi nội dung trên đó.


 Theo thông tin từ website Hack Read, hacker với  biệt danh “Code Cracker”, thành viên của nhóm hacker có nguồn gốc từ Pakistan “Pakistan Cyber Army” đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào trang web chính thức của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hứa Xương, Trung Quốc. 

Sau đó hacker này tiếp tục thực hiện cuộc tấn công tương tự nhằm vào 437 trang web khác của chính quyền thành phố này rồi sau đó đăng tải danh sách “chiến tích” của mình lên trang web chia sẻ thông tin PasteBin. Ngoài ra, nhiều trang web thương mại của Trung Quốc cũng không nằm ngoài danh sách này.

Theo Giám đốc của hãng bảo mật McAfee chia sẻ với trang công nghệ ZDNet, trang web của chính phủ các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là tại Trung Quốc sẽ còn tiếp tục hứng chịu những đợt tấn công mới trong tương lai gần. 

Lý do chính là luật pháp quy định về xử lý các vụ tấn công chưa được ban bố nghiêm ngặt, trong khi đó việc tấn công các trang web của  chính phủ là một cách được sử dụng rộng rãi để bày tỏ sự phản đối một chính sách nào đó.

Hơn 400 trang web của chính quyền tại thành phố Hứa Xương (Trung Quốc) đã bị một hacker của Pakistan “ghé thăm”, xóa nội dung hoặc thay đổi nội dung trên đó.


 Theo thông tin từ website Hack Read, hacker với  biệt danh “Code Cracker”, thành viên của nhóm hacker có nguồn gốc từ Pakistan “Pakistan Cyber Army” đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào trang web chính thức của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hứa Xương, Trung Quốc. 

Sau đó hacker này tiếp tục thực hiện cuộc tấn công tương tự nhằm vào 437 trang web khác của chính quyền thành phố này rồi sau đó đăng tải danh sách “chiến tích” của mình lên trang web chia sẻ thông tin PasteBin. Ngoài ra, nhiều trang web thương mại của Trung Quốc cũng không nằm ngoài danh sách này.

Theo Giám đốc của hãng bảo mật McAfee chia sẻ với trang công nghệ ZDNet, trang web của chính phủ các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là tại Trung Quốc sẽ còn tiếp tục hứng chịu những đợt tấn công mới trong tương lai gần. 

Lý do chính là luật pháp quy định về xử lý các vụ tấn công chưa được ban bố nghiêm ngặt, trong khi đó việc tấn công các trang web của  chính phủ là một cách được sử dụng rộng rãi để bày tỏ sự phản đối một chính sách nào đó.

Admin
18:39 24/6/2014
5355