Học viện An ninh nhân dân tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa III năm học 2016 - 2017

Thiếu tướng, GS.TS Lê Minh Hùng - Phó Bí thư

Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi Lễ

         Thực hiện Nghị quyết công tác năm học 2016 - 2017; chiều 02/6/2017, Đảng ủy Học viện tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa III, năm học 2016 - 2017. Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Lê Minh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Học viện; lãnh đạo Khoa Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng, Phòng Quản lý học viên; Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện; cán bộ chuyên trách công tác đảng Phòng Quản lý học viên và toàn thể học viên của lớp học.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Lê Minh Hùng nhấn mạnh: Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện luôn luôn quan tâm đến công tác xây dựng đảng ở cơ sở, thường xuyên chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở giao việc, thử thách, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú đủ tiêu chuẩn kết nạp vào Đảng, đồng thời đặc biệt chú trọng việc bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng và rèn luyện ý chí phấn đấu không ngừng cho đảng viên. Đảng ủy Học viện thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới nhằm tiếp tục bồi đắp chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những vấn đề cơ bản về công tác xây dựng đảng ở cơ sở cho các đồng chí đảng viên mới được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại biểu chụp ảnh lưu truyền thống cùng học viên khóa học

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa III, năm học 2016 - 2017 có 166 học viên, trong đó có 155 học viên khóa D44, là những học viên chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy mong rằng, sau khi tốt nghiệp, công tác ở đơn vị mới, các học viên tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trên mọi lĩnh vực công tác, lao động, học tập và rèn luyện; gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của Học viện, xứng đáng là người học viên Học viện ANND, người đảng viên được đào tạo, rèn luyện và phấn đấu dưới mái trường Học viện ANND anh hùng.

Phòng CTĐ, CTCT&CTQC.

Admin
16:43 8/6/2017
311