Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy khóa D49 - Năm 2017

Hội đồng tuyển sinh Học viện An ninh nhân dân thông báo điểm trúng tuyển vào các ngành khóa D49 - năm 2017 như sau:

I. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH          

1. Ngành Nghiệp vụ an ninh

2. Ngành An toàn thông tin

3. Ngành Ngôn ngữ Anh

II. TIÊU CHÍ PHỤ XÉT TUYỂN

- Mức điểm trên được xác định cho đối tượng học sinh phổ thông tại khu vực 3. Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh trúng tuyển theo thứ tự như sau:

          + Thứ nhất, xét thí sinh tổng điểm 03 môn (không tính điểm ưu tiên đối tượng, khu vực, điểm thưởng) đã làm tròn đến 0.25, lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu.

          + Thứ hai, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có tổng điểm 03 môn (không tính điểm ưu tiên đối tượng, khu vực, điểm thưởng) chưa làm tròn, lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu.

          + Thứ ba, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét ưu tiên thí sinh theo thứ tự:

Thí sinh có điểm môn Toán cao hơn đối với tổ hợp xét tuyển A01.

Thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao hơn đối với tổ hợp xét tuyển C03.

Thí sinh có điểm môn Tiếng Anh cao hơn với tổ hợp xét tuyển D01.

Vậy, Hội đồng tuyển sinh Học viện An ninh nhân dân xin thông báo để công an các đơn vị, địa phương biết./.

 

Admin
16:36 1/8/2017
13537