Đảng ủy Học viện An ninh nhân dân tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII


Đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu truyền thống với PGS.TS Trần Đình Thiên - Viện Trưởng Viện Kinh tế 

Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch số 390-KH/ĐU(X12) ngày 19/7/2017 của Đảng ủy Tổng cục Chính trị CAND - Bộ Công an, ngày 10/8/2017, Đảng ủy Học viện đã tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong Đảng bộ Học viện.

Thiếu tướng, GS.TS Lê Minh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, sỹ quan cấp tướng và đảng viên toàn Học viện. Hội nghị vinh dự được đón PGS.TS Trần Đình Thiên - Viện Trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đến dự và truyền đạt nội dung Nghị quyết.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Lê Minh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện quán triệt cấp Ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở và đảng viên tham gia học tập nghiêm túc, đảm bảo quân số; cần kết hợp việc nghe báo cáo viên truyền đạt với nghiên cứu tài liệu mà Đảng ủy Học viện đã chuyển đến các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Đối với khối cán bộ, giáo viên, mỗi đảng viên không chỉ nắm vững các nội dung cơ bản của Hội nghị để vận dụng đúng đắn tư tưởng, quan điểm của Đảng mà còn phải là những người tiếp tục truyền đạt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII đến đảng viên, quần chúng khối học viên trong Học viện. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Học viện cũng đề nghị Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng, Đảng ủy Phòng Quản lý học viên triển khai các lớp học Nghị quyết đối với đảng viên khối học viên và quần chúng trong Đảng bộ Học viện.

 

PGS.TS Trần Đình Thiên - Viện Trưởng Viện Kinh tế Việt Nam

truyền đạt nội dung Nghị quyết tại Hội nghị

 

          Theo chương trình, Đảng ủy Học viện sẽ tổ chức 8 lớp học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết, trong đó có 3 lớp cho đảng viên và 5 lớp cho các quần chúng thuộc Học viện.

Sau phần khai mạc, PGS. TS Trần Đình Thiên - Viện Trưởng Viện Kinh tế Việt Nam truyền đạt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII tới toàn thể đảng viên khối cán bộ, giáo viên - lớp đầu tiên của đợt học tập, quán triệt Nghị quyết./.

Phòng CTĐ, CTCT&CTQC.

Admin
10:7 11/8/2017
312