Học viện An ninh nhân dân tổ chức hoạt động tuyên truyền và giảng dạy các ca khúc truyền thống

 

Toàn cảnh lớp học.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện, ngày 31/10/2017 Phòng CTĐ, CTCT & CTQC đã tổ chức lớp dạy hát các ca khúc truyền thống và ca khúc tiêu biểu về đề tài CAND cho toàn khóa D49 mới nhập học.

Khóa học được thực hiện vào các buổi chiều từ 16h30 đến 17h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần sau giờ học chính khóa của học viên và lớp học dự kiến kéo dài từ ngày 31/10/2017 đến 31/11/2017.

Cuối khóa học, Phòng CTĐ, CTCT & CTQC sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện của lớp học và từng trung đội học viên. Đây là một trong những hoạt động sinh hoạt chính trị đầu khóa có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục lòng yêu nước, yêu Ngành và yêu mái trường Học viện ANND - C500 Anh hùng.

PHÒNG CTĐ, CTCT & CTQC.

Admin
8:20 8/11/2017
800