Học viện An ninh nhân dân tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

 

Thiếu tướng, GS.TS Lê Minh Hùng – Phó Giám đốc 

Học viện chủ trì buổi Toạ đàm

Cách mạng Tháng Mười Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu một mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại: xóa bỏ giai cấp bóc lột và chế độ người bóc lột người, đưa giai cấp vô sản thành giai cấp làm chủ xã hội. Cách mạng Tháng mười Nga thành công đã dẫn tới sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa - nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trong lịch sử loài người và làm cho chủ nghĩa xã hội trở thành hiện thực trong đời sống chính trị thế giới. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc của những nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh.

Dưới ánh sáng soi đường của Cách mạng Tháng Mười Nga, với đường lối đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và đã giành được những thắng lợi vĩ đại.

Hưởng ứng các hoạt động của toàn Đảng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017), Học viện ANND đã ban hành kế hoạch tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng mười Nga trong cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên toàn Học viện. Theo kế hoạch, Học viện đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “100 năm cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực - giá trị lịch sử và ý nghĩa đối với tuổi trẻ Học viện ANND”; tổ chức chiếu phim tư liệu “Ánh sáng Tháng Mười Nga”; tổ chức cuộc thi “Ánh sáng Tháng Mười”; tổ chức báo cáo chuyên đề “Ý nghĩa lịch sử và tác động của cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”; tổ chức tuyên truyền qua băng dôn, khẩu hiệu và các phương tiện thông tin truyền thông.

Một số hình ảnh các hoạt động của Học viện kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga:

Chuyên viên cấp cao Báo cáo chuyên đề Ý nghĩa lịch sử và tác động của cách mạng Tháng Mười Nga 

đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

 


Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện cùng các đại biểu tham gia Buổi Toạ đàm

Học viện Học viện tham gia cuộc thi “Ánh sáng Tháng Mười”

Đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga được tổ chức sâu rộng trong toàn Học viện; giúp cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên nhận thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng mười Nga trong lịch sử nhân loại, qua đó xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phòng CTĐ, CTCT&CTQC.

Admin
16:31 9/11/2017
3384