Học viện An ninh nhân dân tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng khoá II năm học 2017 - 2018

 

Thiếu tướng, GS.TS Lê Minh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi Lễ.

Thực hiện kế hoạch công tác năm học, chiều 22/12/2017, Đảng ủy Học viện tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa II, năm học 2017 - 2018.

Thiếu tướng, GS.TS Lê Minh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Học viện; lãnh đạo Khoa Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng, Phòng Quản lý học viên; cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở có cảm tình đảng tham gia lớp học; Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện; các đồng chí chủ nhiệm các chuyên khoa, cán bộ chuyên trách công tác đảng Phòng Quản lý học viên, đội công tác Đảng - Phòng CTĐ, CTCT&CTQC và toàn thể học viên của lớp học.

Phát biểu tại Lễ Bế giảng, Thiếu tướng, GS. TS Lê Minh Hùng nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đã trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và đường lối cách mạng Việt Nam, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở những kiến thức đó, các học viên sẽ xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt cũng như tự đề ra kế hoạch phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đánh giá kết quả lớp học, đồng chí Phó Giám đốc Học viện đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc, ý thức tổ chức kỷ luật tốt của đại đa số học viên, mặc dù trong điều kiện học tập ngoài giờ hành chính, vừa tham gia lớp học vừa phải hoàn thành công việc chuyên môn, nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhưng đại đa số các buổi học đều đảm bảo quân số, viết bài thu hoạch nghiêm túc, có chất lượng. Tuy nhiên bên cạnh đó, lớp học vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm như một số học viên điểm danh muộn, chưa tập trung nghe giảng, viết bài thu hoạch còn sơ sài; đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy đã nghiêm khắc yêu cầu toàn thể học viên lớp học rút kinh nghiệm chung.

 

 

Thiếu tướng, GS.TS Lê Minh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trao giấy chứng nhận cho đại diện học viên lớp học

 

Kết thúc buổi Lễ, Đảng ủy Học viện đã trao giấy chứng nhận cho đại diện học viên lớp học./.

Phòng CTĐ, CTCT&CTQC.

Admin
9:55 26/12/2017
384