Học viện An ninh nhân dân tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II, năm học 2017 - 2018

 

Thiếu tướng, GS.TS Lê Minh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi Lễ.

Thực hiện kế hoạch công tác năm học, chiều 22/12/2017, Đảng ủy Học viện tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khoá II năm học 2017 - 2018.

Thiếu tướng, GS.TS Lê Minh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi Lễ. Tham dự buổi Lễ có các đồng chí đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Học viện; đại diện lãnh đạo Khoa Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng, Phòng Quản lý học viên; đại diện cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở có học viên theo học; chủ nhiệm các chuyên khoa; Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Công đoàn Học viện; cán bộ chuyên trách công tác Đảng Phòng Quản lý học viên; Đội Công tác Đảng - Phòng CTĐ, CTCT&CTQC và toàn thể học viên của lớp học.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Thiếu tướng Lê Minh Hùng nhấn mạnh: Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện luôn luôn quan tâm đến công tác xây dựng đảng ở cơ sở, thường xuyên chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở giao việc, thử thách, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú đủ tiêu chuẩn kết nạp vào Đảng, đồng thời đặc biệt chú trọng việc bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng và rèn luyện ý chí phấn đấu không ngừng cho đảng viên. Đảng ủy Học viện thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới nhằm tiếp tục bồi đắp chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những vấn đề cơ bản về công tác xây dựng đảng ở cơ sở cho các đồng chí đảng viên mới được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II, năm học 2017 - 2018 được tổ chức trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân đang tích cực học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng; Học viện ANND đang khẩn trương hoàn thành những chỉ tiêu công tác trọng tâm trong học kỳ I, Đảng ủy Học viện mong rằng các đồng chí có vinh dự tham gia lớp học này hãy biến nhận thức thành hành động, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mình trên mọi lĩnh vực công tác, học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng Đảng bộ Học viện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Theo chương trình lớp học, học viên sẽ được nghiên cứu 10 chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới được thực hiện thống nhất trong toàn Đảng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, do giảng viên Khoa Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước giảng dạy./.

 

Đại biểu tham dự buổi Lễ chụp ảnh lưu truyền thống

Phòng CTĐ, CTCT&CTQC.

Admin
13:29 27/12/2017
396