Đảng uỷ Học viện An ninh nhân dân tổ chức nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII

 

Thiếu tướng, GS. TS Lê Minh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 485-KH/ĐU(X12) ngày 18/12/2017 của Đảng ủy Tổng cục Chính trị CAND về việc tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, chiều 09/01/2018, Đảng ủy Học viện đã khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong toàn Đảng bộ Học viện.

Đồng chí Thiếu tướng, GS. TS Lê Minh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cấp ủy và đảng viên khối cán bộ, giáo viên, công nhân viên toàn Học viện. Hội nghị vui mừng được đón PGS. TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đến dự và truyền đạt nội dung Nghị quyết.

PGS. TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản truyền đạt nội dung Nghị quyết.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng, GS, TS Lê Minh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành 04 Nghị quyết và thảo luận, quyết định một số vấn đề về công tác cán bộ. Đây là những vấn đề quan trọng, cấp thiết, mang tính thời sự, cần được tuyên truyền, phổ biến kịp thời trong toàn Đảng, toàn dân. Cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở cần quán triệt đảng viên tham gia học tập nghiêm túc, đảm bảo quân số; kết hợp việc nghe báo cáo viên truyền đạt với nghiên cứu tài liệu mà Đảng ủy Học viện đã chuyển đến các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Đối với khối cán bộ, giáo viên, mỗi đảng viên không chỉ nắm vững các nội dung cơ bản của Hội nghị để vận dụng đúng đắn tư tưởng, quan điểm của Đảng mà còn phải là những người tiếp tục truyền đạt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đến đảng viên, quần chúng khối học viên. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Học viện cũng đề nghị Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng phối hợp với Đảng ủy Phòng Quản lý học viên khẩn trương triển khai các lớp học Nghị quyết đối với đảng viên khối học viên và quần chúng trong Đảng bộ Học viện để hoàn thành kế hoạch học tập Nghị quyết đúng quy định.

Theo chương trình, Đảng ủy Học viện sẽ tổ chức 8 lớp học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết, trong đó có 3 lớp cho đảng viên và 5 lớp cho quần chúng thuộc Đảng bộ Học viện.

Sau phần khai mạc, toàn thể đảng viên khối cán bộ, giáo viên - lớp đầu tiên của đợt học tập, quán triệt Nghị quyết nghe PGS. TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản truyền đạt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII./.

Phòng CTĐ, CTCT&CTQC.

Admin
16:35 9/1/2018
2732