Phòng CTĐ, CTCT&CTQC - Đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu Quyết thắng, được tặng “Cờ thi đua” của Bộ Công an và Tổng cục Chính trị CAND

 

Thượng tá Nguyễn Hữu Anh - Trưởng phòng CTĐ, CTCT&CTQC phát biểu tại Hội nghị

Phòng CTĐ, CTCT&CTQC là đơn vị vừa có chức năng tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, vừa trực tiếp tổ chức thực hiện các mặt công tác Đảng, công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng, công tác điều lệnh, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, công tác quần chúng của Học viện ANND. Trong giai đoạn 2013 - 2018, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã quán triệt sâu sắc, vận dụng hiệu quả các nội dung phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” vào các mặt công tác chuyên môn của đơn vị, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, đơn vị được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện ghi nhận, đánh giá cao.

 

Phòng CTĐ, CTCT&CTQC trong một buổi họp Chi bộ

Về công tác Đảng, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu giúp Đảng ủy Học viện chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy cấp trên về công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng tại Đảng bộ Học viện. Tham mưu giúp Đảng ủy Học viện ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch... và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác của Đảng bộ Học viện. Tiêu biểu như: giúp Đảng ủy Học viện tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa XII; tổ chức nghiêm túc đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đối với cấp ủy và đảng viên trong toàn Đảng bộ Học viện...

Về công tác chính trị, đơn vị đã tham mưu, tổ chức thường xuyên, có hiệu quả nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, học viên Học viện. Tham mưu, tổ chức tốt các phong trào, cuộc vận động lớn do Ngành Công an, Học viện phát động như: Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Ngày truyền thống CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”; cuộc thi “70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân”; thi tìm hiểu “70 năm Ngày truyền thống Học viện ANND”; cuộc vận động “xây dựng phong cách Người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”…; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Ngành cho toàn thể cán bộ trong Học viện như: tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề thời sự; tuyên truyền các ngày lễ lớn của dân tộc (kỉ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ,...) và nhiều sự kiện ý nghĩa khác. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã chủ động làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện về công tác thi đua khen thưởng như: hoàn thiện các loại hồ sơ khen thưởng tập thể, cá nhân; hoàn thiện hồ sơ gửi Hội đồng thi đua các cấp phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Học viện... Tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc phổ biến, quán triệt các văn bản quy định về công tác điều lệnh; thường xuyên tổ chức kiểm tra điều lệnh CAND và tổ chức tập huấn, tập luyện điều lệnh quân sự, võ thuật trong toàn Học viện.

 

Ban Giám đốc Học viện chúc mừng Phòng CTĐ, CTCT&CTQC nhân ngày truyền thống

Xây dựng Đảng

Về công tác quần chúng, trong giai đoạn 2013 - 2018, các tổ chức đoàn thể đã phát huy vai trò tiên phong, xung kích đạt nhiều thành tích xuất sắc: Đoàn Thanh niên Học viện tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện ANND lần thứ XXVII; tham gia và giành giải cao hàng trăm cuộc thi tìm hiểu, cuộc vận động do các đơn vị trong và ngoài Học viện phát động (cuộc thi “Học viện ANND với biển đảo Việt Nam”; “Thanh niên CAND làm theo lời Bác”; “Sinh viên An ninh thanh lịch”; “Tọa đàm văn hóa đọc”; “Ngày hội sách C500”; “Khoảnh khắc Thầy trò C500”...). Tổ chức gần 200 đoàn với hàng nghìn lượt đoàn viên tham gia phong trào tình nguyện chung sức vì cộng đồng như: Chương trình hiến máu tình nguyện, chiến dịch “mùa Hè xanh”, “Áo ấm mùa đông”; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”... Hội Phụ nữ Học viện tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 như: Hội thi “Ẩm thực”; “Duyên dáng áo dài”; “Cắm hoa nghệ thuật”; chương trình giao lưu “Nữ cán bộ, giáo viên xuất sắc, tiêu biểu”; mở lớp tập huấn “Nữ công gia chánh”… Tổng kết phong trào “CAND học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo, vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc” giai đoạn 2010 - 2015... Công đoàn Học viện tổ chức nhiều hội thi, công trình phần việc như: Hội thi “Đoàn viên Công đoàn học tập, làm theo tư tửng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”; Hội thi tuyên truyền Hiến pháp sửa đổi năm 2013 và “Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và trưởng thành”; công trình “Giữ xe tốt - Lái xe an toàn”, “Bệnh xá kiểu mẫu”...

 

Với những những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2013 - 2018, Phòng CTĐ, CTCT&CTQC đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 04 năm liền được Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND tặng Cờ thi đua; 03 năm đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Học viện ANND./.

Phòng CTĐ, CTCT&CTQC.

Admin
15:25 13/4/2018
166