Đảng ủy Học viện An ninh nhân dân tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng năm 2018

 

Quang cảnh Hội nghị 

Thực hiện Chương trình công tác năm học 2017 - 2018, Kế hoạch số 900 - KH/ĐU, ngày 12/6/2018 của Đảng ủy Học viện, ngày 21/6/2018, Đảng ủy Học viện tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Ban Thường vụ, cá nhân các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện năm học 2017 - 2018 và lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện năm 2018 nhằm đánh giá ưu điểm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và tín nhiệm của các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện. Từ đó, chỉ ra những nguyên nhân, đề ra biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Đại tá, PGS.TS Lê Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Đại biểu khách mời có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Ly - Cục trưởng Cục Đào tạo; Đại tá Nguyễn Xuân Hiển - Phó Cục trưởng Cục Tham mưu Chính trị CAND; các đồng chí đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng cục, lãnh đạo Phòng 2, Phòng 8 - X12, Phòng 3 - X13. Tham dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; Phó Viện trưởng Viện Khoa học An ninh; cấp trưởng, phó phụ trách các đơn vị thuộc Học viện, Viện Khoa học An ninh; bí thư chi bộ có Ủy viên Thường vụ Đảng ủy sinh hoạt Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Học viện; Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Công đoàn Học viện.

Hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ năm học 2017 - 2018. Báo cáo đã đánh giá khái quát những ưu điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác năm học 2017 - 2018; chỉ ra những nguyên nhân, đề ra biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Báo cáo cũng làm rõ những biện pháp đã tiến hành và kết quả đạt được trong khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua kiểm điểm của năm học trước và kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Hội nghị cũng đã  nghe từng đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện kiểm điểm về công tác chuyên môn và thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Sau nội dung kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ, cá nhân các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, hội nghị đã lắng nghe 03 ý kiến đóng góp vào báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ và 06 ý kiến đóng góp đối với từng đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Ban Giám đốc Học viện. Đánh giá khái quát các ý kiến góp ý, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu dự hội nghị để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác trong năm học 2018 - 2019.

Sau nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Ban Thường vụ, cá nhân các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Hội nghị đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện năm 2018.     

Phòng CTĐ, CTCT&CTQC.

Admin
16:34 25/6/2018
297