Đảng ủy Học viện An ninh nhân dân tổ chức nghiên cứu, quán thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 

Thiếu tướng, GS. TS Lê Minh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại

Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 101-KH/ĐUCA ngày 26/11/2018 của Đảng ủy Công an Trung ương về việc “tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng trong CAND”, sáng 25/12/2018, Đảng ủy Học viện ANND đã khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong toàn Đảng bộ Học viện. Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Lê Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cấp ủy và đảng viên khối cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong toàn Học viện. Hội nghị được PGS. TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đến dự và truyền đạt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8.

 

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng, GS. TS Lê Minh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành 03 văn kiện quan trọng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ, công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng. Đây là những vấn đề quan trọng, cấp thiết, mang tính thời sự, cần được tuyên truyền, phổ biến kịp thời trong toàn Đảng, toàn dân. Cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở cần quán triệt đảng viên tham gia học tập nghiêm túc, đảm bảo quân số; kết hợp việc nghe báo cáo viên truyền đạt với nghiên cứu tài liệu mà Đảng ủy Học viện đã chuyển đến các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Đối với khối cán bộ, giảng viên, mỗi đảng viên không chỉ nắm vững các nội dung cơ bản của Hội nghị để vận dụng đúng đắn tư tưởng, quan điểm của Đảng mà còn phải là những người tiếp tục truyền đạt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đến đảng viên, quần chúng khối học viên. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Học viện cũng yêu cầu Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng phối hợp với Đảng ủy Phòng Quản lý học viên khẩn trương triển khai 07 lớp học Nghị quyết đối với đảng viên khối học viên và quần chúng trong Đảng bộ Học viện để hoàn thành kế hoạch học tập Nghị quyết đúng quy định.

 

PGS. TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt nội dung của Hội nghị Trung ương 8

Theo chương trình, Đảng ủy Học viện sẽ tổ chức 08 lớp học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết, trong đó có 03 lớp cho đảng viên và 05 lớp cho quần chúng thuộc Đảng bộ Học viện.

Sau phần khai mạc, toàn thể đảng viên khối cán bộ, giáo viên nghe PGS. TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII./.

 

Đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu truyền thống

Phòng CTĐ, CTCT&CTQC. 

Admin
8:59 26/12/2018
247