Học viện An ninh nhân dân tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa I và lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II, năm học 2018 - 2019

 


Thượng tá Nguyễn Hữu Anh – Trưởng phòng CTĐ,CTCT&CTQC phát biểu tại buổi Lễ

         Thực hiện Nghị quyết công tác năm học 2018 - 2019; Kế hoạch số 942-KH/ĐU, ngày 18/01/2019, Đảng ủy Học viện tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa I và lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II, năm học 2018 - 2019.

         Tham dự buổi lễ có các đồng chí đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Học viện; lãnh đạo Khoa Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng, Phòng Quản lý học viên; cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở có cảm tình đảng tham gia lớp học; Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện; các đồng chí chủ nhiệm các chuyên khoa, đội công tác Đảng - Phòng CTĐ, CTCT&CTQC, cán bộ chuyên trách công tác đảng Phòng Quản lý học viên và toàn thể học viên của lớp học.

 


Quang cảnh buổi Lễ

         Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới là hai lớp học quan trọng của Đảng ủy Học viện, tạo nguồn phát triển Đảng, nâng cao nhận thức chính trị cho cảm tình Đảng và đảng viên mới, trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, đường lối cách mạng Việt Nam, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở những kiến thức đó, các học viên sẽ xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt cũng như tự đề ra kế hoạch phấn đấu để xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Quá trình tổ chức lớp học, Đảng ủy Học viện đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc, ý thức tổ chức kỷ luật tốt của đại đa số học viên, mặc dù trong điều kiện học tập ngoài giờ hành chính, vừa tham gia lớp học vừa phải hoàn thành công việc chuyên môn, nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhưng đại đa số các buổi học đều đảm bảo quân số, viết bài thu hoạch nghiêm túc, có chất lượng. Tuy nhiên bên cạnh đó, lớp học vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm,  điểm danh muộn, chưa ghi chép bài đầy đủ, sử dụng điện thoại trong lớp, viết bài thu hoạch muộn so với quy định; Đảng ủy Học viện đã phê bình nghiêm khắc, yêu cầu toàn thể học viên lớp học rút kinh nghiệm chung.


Thượng tá Nguyễn Hữu Anh – Trưởng phòng CTĐ,CTCT&CTQC trao chứng chỉ cho

học viên lớp học

          Kết thúc buổi Lễ, Đảng ủy Học viện đã trao quyết định và giấy chứng nhận học viên của 02 lớp học./.

Phòng CTĐ,CTCT&CTQC.

Admin
14:41 22/1/2019
310