Học viện An ninh nhân dân tổ chức Hội nghị sơ kết Học kỳ I năm học 2018- 2019

 

 

Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019

         Ngày 24/01/2019, Học viện An ninh trọng thể tổ chức Hội nghị quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74 và sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019.

          Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, sỹ quan cấp Tướng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện, Viện Khoa học An ninh, cùng toàn thể cán bộ, giảng viên và đại diện học viên Học viện.

 


Đồng chí Thiếu tướng PGS.TS Lê Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện

 phát biểu tại Hội nghị

          Trước khi tiến hành Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019, đồng chí Thiếu tướng PGS.TS Lê Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74, đồng thời phân tích những hạn chế trong các mặt, lĩnh vực công tác, nguyên nhân chủ quan, khách quan và nhiệm vụ công tác của Bộ Công an trong năm 2018.

          Tiếp theo chương trình, được sự ủy quyền của đồng chí Giám đốc, Văn phòng Học viện đã trình bày tóm tắt những thành tích nổi bật mà Học viện đã đạt được trong Học kỳ I. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và phương hướng, nhiệm vụ công tác trong Học kỳ II.

 

 

Đồng chí Trung tá Chu Quang Thiện - Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Học viện báo cáo sơ kết học kì I tại Hội nghị

 

         Với thành tích xuất sắc mà Học viện đã đạt được trong Học kỳ I, tại Hội nghị sơ kết, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận bằng khen của Bộ Công an, giấy khen của Giám đốc Học viện An ninh nhân dân.

 

 

Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

 

          Kết luận Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng PGS.TS Lê Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện khẳng định trong Học kì I, Học viện giữ vững nhịp độ phát triển, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm học. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế mà đồng chí Giám đốc yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện làm rõ  nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

          Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã nêu 7 nhiệm vụ trọng tâm của Học viện trong Học kỳ II, đó là tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu công tác năm học đã đăng ký hoàn thành trong Học kỳ II; giữ vững và tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện nghiêm quy chế, chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; tiếp tục cụ thể hóa chủ trương “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc “tập trung dân chủ” trong lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động, nhiệm vụ chuyên môn của từng cấp tổ chức tại các đơn vị thuộc Học viện; chủ động hoàn thiện mô hình, tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Học viện theo chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an; các đơn vị chức năng tích cực triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án phát triển Học viện An ninh nhân dân trở thành cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn Quốc gia năm 2020. Cuối cùng, đồng chí Giám đốc Học viện yêu cầu cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên toàn Học viện nêu cao tinh thần, trách nhiệm để đạt thành tích cao hơn trong công tác, học tập và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

 

Đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu truyền thống.

          Kết thúc Hội nghị, đồng chí Trung tướng GS.TS Lê Văn Thắng- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã phát động phong trào thi đua trong toàn học viện trong Học kỳ II năm học 2018 - 2019.

Ban biên tập.

Admin
9:25 25/1/2019
377