Học viện An ninh nhân dân tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019

 

Quang cảnh làm việc tại Hội nghị

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về học tập Chuyên đề năm 2019 với nội dung “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, sáng 20/3, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019. Thiếu tướng, GS.TS Lê Minh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự buổi học tập chuyên đề, còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện, Viện Khoa học an ninh cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên Học viện.

Thông qua hình thức xem phim tư liệu do Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị phát hành, các cán bộ, giảng viên, công nhân viên Học viện đã được GS.TS Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt, giới thiệu các nội dung chuyên đề năm 2019 thông qua những câu chuyện sinh động về “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân” và “Chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Lê Minh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện khẳng định: “Việc nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2019 nhằm giúp mỗi cán bộ, giảng viên, công nhân viên Học viện nhận thức sâu sắc hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân; đồng thời, tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân vì dân và củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay”.

PHÒNG CTĐ, CTCT & CTQC.

Admin
13:49 22/3/2019
223