Đảng ủy Học viện An ninh nhân dân tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa II, năm học 2018 - 2019

 

Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng - Bí thư 

Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi Lễ

Thực hiện Nghị quyết công tác năm học 2018 - 2019; Kế hoạch số 942-KH/ĐU ngày 13/8/2018 của Đảng ủy Học viện ANND về việc “Mở lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng và lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, năm học 2018 - 2019”; nhằm trang bị cho các Cảm tình Đảng những nhận thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng, chiều ngày 07/6/2019, Đảng ủy Học viện tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa II năm học 2018 - 2019. Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì buổi Lễ. Tham dự buổi Lễ có các đồng chí đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện; đại diện lãnh đạo Phòng CTĐ, CTCT&CTQC, Khoa XDĐ & CQNN, Phòng QLHV; đại diện cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở có học viên theo học; đại diện BCH Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Học viện; các đồng chí chủ nhiệm các chuyên khoa, cán bộ chuyên trách công tác đảng Phòng QLHV, đội công tác Đảng - Phòng CTĐ, CTCT&CTQC và toàn thể học viên của lớp học.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Thiếu tướng PGS.TS Lê Văn Thắng nhấn mạnh: Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện luôn luôn quan tâm đến công tác xây dựng đảng ở cơ sở, thường xuyên chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở giao việc, thử thách, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú để đưa vào diện Cảm tình Đảng, tạo nguồn phát triển đảng; đồng thời, Đảng ủy Học viện thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho Cảm tình Đảng trong toàn Đảng bộ Học viện.

 

Quang cảnh buổi Lễ

Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa II, năm học 2018 - 2019 được tổ chức trong thời điểm Học viện ANND đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành công tác trọng tâm của năm học, khẳng định sự quan tâm của Đảng ủy Học viện, cấp ủy cơ sở dành cho học viên toàn Học viện, đặc biệt là học viên khóa D47 và DS3 chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, tạo điều kiện thuận lợi để các em tiếp tục rèn luyện, phấn đấu sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua lớp học này, học viên sẽ được trang bị lý luận cơ bản về xây dựng Đảng, trên cơ sở đó xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt cũng như xác định phương hướng, kế hoạch phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo chương trình lớp học, học viên sẽ được nghiên cứu 05 chuyên đề lớp “Bồi dưỡng kết nạp Đảng” được thực hiện thống nhất trong toàn Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn, do giảng viên Khoa Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước giảng dạy./.

Phòng CTĐ, CTCT&CTQC.

Admin
13:13 13/6/2019
176