Đảng ủy Học viện An ninh nhân dân về việc mở lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng và lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm học 2018 - 2019

 

Thiếu tướng, GS.TS Lê Minh Hùng - Phó Bí thư 

Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi Lễ

Thực hiện Chương trình công tác năm học 2018 - 2019; Kế hoạch số 942-KH/ĐU ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Đảng ủy Học viện ANND về việc mở lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng và lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm học 2018 - 2019, chiều ngày 18/6/2019, Đảng ủy Học viện tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa II, năm học 2018 - 2019. Thiếu tướng, GS.TS Lê Minh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Học viện; đại diện Khoa Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng, Phòng Quản lý học viên; cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở có cảm tình Đảng tham gia lớp học; Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Công đoàn Học viện; các đồng chí chủ nhiệm các chuyên khoa, cán bộ chuyên trách công tác đảng Phòng Quản lý học viên và toàn thể học viên.

 

Thiếu tướng, GS.TS Lê Minh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trao

chứng chỉ cho đại diện học viên lớp học

Phát biểu tại Lễ Bế giảng, đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Lê Minh Hùng nhấn mạnh: lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng đã trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và đường lối cách mạng Việt Nam, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó, học viên sẽ xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt; đề ra kế hoạch phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đánh giá quá trình tổ chức lớp học, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Học viện biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc, ý thức tổ chức kỷ luật tốt của học viên, mặc dù trong điều kiện học tập ngoài giờ hành chính, vừa tham gia lớp học vừa phải hoàn thành công việc chuyên môn, nhiệm vụ học tập nhưng các buổi học đều đảm bảo quân số, viết bài thu hoạch nghiêm túc, chất lượng. Tuy nhiên, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Học viện cũng nghiêm khắc phê bình và đề nghị học viên lớp học rút kinh nghiệm chung những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức lớp học.

 

Đại biểu tham dự buổi Lễ chụp ảnh lưu truyền thống.

Tại Lễ Bế giảng, Đảng ủy Học viện đã công bố quyết định và trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng cho học viên lớp học.

Phòng CTĐ, CTCT&CTQC.

Admin
14:4 20/6/2019
215