Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I, năm học 2018 - 2019

 

Thiếu tướng, PGS.TS Lê Ngọc An - Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi Lễ

Thực hiện Nghị quyết công tác năm học 2019 - 2020, chiều 5/9, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I. Thiếu tướng, PGS.TS Lê Ngọc An - Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì buổi Lễ.

Tham dự Lễ Khai giảng, có Đại tá Vũ Thế Kỳ - Nguyên báo cáo viên cấp Bộ; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện cùng toàn thể đảng viên dự bị tham gia lớp học.

Quang cảnh buổi Lễ

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khai giảng, Thiếu tướng PGS.TS Lê Ngọc An - Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh: “Phát triển Đảng là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Nắm vững quan điểm đó, những năm qua, Đảng ủy Học viện luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ Học viện; trong đó, đặc biệt chú trọng việc bồi dưỡng, giáo dục nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng và rèn luyện ý chí phấn đấu không ngừng cho đảng viên”.

Học viên Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa I sẽ được học tập 10 chuyên đề gồm những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và nhiệm vụ của người đảng viên.

Đại biêu tham dự buổi Lễ chụp ảnh lưu truyền thống

Phòng CTĐ, CTCT & CTQC.

Admin
16:11 11/9/2019
110