Trung tâm Nghiên cứu tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia hướng tới kỷ niệm 50 năm đào tạo đại học Học viện An ninh nhân dân

 

Cán bộ của Trung tâm NCTP XPANQG – Học viện

An ninh nhân dân

Giảng dạy và nghiên cứu khoa học là hai nhiệm vụ trọng tâm đối với các cơ sở đào tạo đại học nói chung, Học viện ANND nói riêng. Trong suốt chặng đường 50 năm đào tạo đại học tại Học viện ANND, Học viện ANND luôn là một trong những trung tâm hàng đầu của lực lượng CAND về đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học. Trước yêu cầu đào tạo trong tình hình mới, ngày 15/12/2015 Bộ trưởng Bộ Công an đã ra Quyết định số 6891/QĐ-X11-X12 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Viện Khoa học an ninh thuộc Học viện ANND. Theo đó, Trung tâm Nghiên cứu tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia (NCTP XPANQG) được thành lập theo quyết định số 6017/QĐ-X11-X12 ngày 07/6/2016 -  một trong năm đơn vị đầu mối trong tổ chức bộ máy của Viện Khoa học an ninh, thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết lý luận và thực tiễn phòng chống tội phạm xâm phạm ANQG; tổ chức hội thảo, đào tạo tập huấn; tư vấn và trực tiếp thực hiện tuyên truyền, giáo dục, chuyển tải kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng về phòng chống tội phạm cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân công dân.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên của Trung tâm khi mới thành lập có 06 đồng chí và được bổ sung hàng năm. Đến nay, tổng số cán bộ, giáo viên của đơn vị là 11 đồng chí.

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và lãnh đạo Viện Khoa học an ninh, với những nỗ lực không ngừng của cả tập thể, Trung tâm NCTP XPANQG luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn nhằm củng cố và tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị nghiên cứu khoa học hàng đầu trong lĩnh vực Tội phạm học về  tội phạm xâm phạm ANQG, phù hợp với yêu cầu đào tạo trong tình hình mới, tiến tới phát triển Học viện ANND thành cơ sở giáo dục trọng điểm của ngành Công an vào năm 2020. Đóng góp vào những kết quả, thành tựu to lớn đó có vai trò quan trọng của Trung tâm NCTP XPANQG.

Trải qua gần 4 năm hoạt động, Trung tâm NCTP XPANQG đã đóng vai trò tích cực trong công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy, thể hiện qua các mặt công tác sau đây:

Với sứ mệnh là đơn vị nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn tham mưu cho Học viện ANND, Bộ Công an trong việc đề ra các chỉ thị, nghị quyết trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, Trung tâm đã chủ động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả trong quản lý, tổ chức nghiên cứu, tổng kết các vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, nghiên cứu chuyên sâu về tội phạm xâm phạm ANQG. Đồng thời, Trung tâm đã phối hợp tổ chức thành công các Hội thảo, Tọa đàm khoa học, chủ trì và phối hợp biên soạn, xuất bản sách, tài liệu tham khảo có giá trị tổng kết lý luận và thực tiễn cao. Trung tâm cũng rất chú trọng triển khai hợp tác trong nghiên cứu các đề tài khoa học cấp Bộ, tổng kết thực tiễn theo các chuyên đề nghiệp vụ giữa đơn vị với các khoa nghiệp vụ, đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài Học viện đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại khoa học, tích cực mở rộng hợp tác thường xuyên và hiệu quả với nhiều cơ quan, tổ chức nghiên cứu khoa học trong nước như Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an như V01, V03, V04, A01, A02, A09 và Công an các địa phương; tăng cường ứng dụng, phổ biến kết quả nghiên cứu vào thực tiễn công tác giảng dạy tại Học viện.

Ngoài nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, Trung tâm NCTP XPANQG thực hiện nhiệm vụ biên soạn và giảng dạy môn Tội phạm học cho tất cả các lớp học, hệ học trong và ngoài Học viện, đặc biệt đến hết năm học 2018 -2019, Trung tâm đã hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong Học viện; đảm bảo hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học vừa có nội dung lý luận cơ bản, vừa phản ánh được những vấn đề thực tiễn mới nảy sinh và đáp ứng 100% nhu cầu học tập, nghiên cứu của học viên; hoàn thiện hệ thống ngân hàng đề thi môn Tội phạm học cho các hệ đào tạo.

Trải qua gần 4 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm NCTP XPANQG là một chặng đường chưa dài so với 50 năm đào tạo đại học Học viện ANND, song Trung tâm NCTP XPANQG đã có những đóng góp quan trọng góp phần khẳng định uy tín, vị thế, thương hiệu C500 - trung tâm đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân. Vai trò này chắc chắn sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa những năm học tới, đặc biệt với sự mở rộng hướng nghiên cứu và giảng dạy môn Tội phạm học bằng tiếng Anh, góp phần đáp ứng bộ tiêu chí sớm đưa Học viện ANND trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia năm 2020./.

Trung tâm NCTP XPANQG – Học viện An ninh nhân dân.

Admin
16:29 3/10/2019
1279