Hội nghị báo cáo chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với quá trình sáng lập, rèn luyện và phát triển Đảng ta; sự vận dụng tư tưởng của Người trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng”

 

GS.TS Hoàng Chí Bảo truyền đạt các nội dung chuyên đề

Thực hiện Kế hoạch số 166-KH/ĐUCA, ngày 16/12/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Kế hoạch số 1343-KH/ĐU, ngày 29/11/2019 của Đảng ủy Học viện ANND về tổ chức phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Học viện ANND, ngày 26/12/2019, Đảng ủy Học viện tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với quá trình sáng lập, rèn luyện và phát triển Đảng ta; sự vận dụng tư tưởng của Người trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng” nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, học viên về truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình sáng lập, rèn luyện và phát triển Đảng ta.


Quang cảnh buổi học tập chuyên đề

Hội nghị được đón tiếp GS.TS Hoàng Chí Bảo đến dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung chuyên đề. Tham dự báo cáo chuyên đề có các đồng chí trong Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện; cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện, Viện Khoa học An ninh; cấp ủy các chi bộ trực thuộc khối cán bộ, học viên; Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Công đoàn Học viện; đại diện cán bộ, giảng viên, học viên toàn Học viện.

Trong thời gian một buổi chiều, Hội nghị đã được lắng nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo truyền đạt các nội dung quan trọng về vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với quá trình sáng lập, rèn luyện và phát triển Đảng ta và sự vận dụng linh hoạt tư tưởng của Người, đặc biệt là Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng. Hội nghị diễn ra trong không khí trang trọng, nghiêm túc, xúc động. Những nội dung được truyền đạt là nguồn tư liệu quan trọng để các đơn vị, cán bộ, giảng viên Học viện nâng cao nhận thức, đồng thời góp phần nâng cao công tác tuyên truyền, nghiên cứu, giảng dạy của Học viện.

Phòng CTĐ, CTCT & CTQC.

Admin
12:1 7/1/2020
921