Để trở thành người giao tiếp khéo léo
Để trở thành người giao tiếp khéo léo

Xã hội ngày càng phát triển, con người ngày càng mở rộng các mối quan hệ, giao lưu để càng hoàn thiện chính mình. Ai trong chúng ta đều mong muốn trở thành con người năng động, có được nhiều mối quan hệ tốt đẹp trong đời sống hàng ngày, trong công việc. Vậy làm thế nào để trở thành người giao tiếp ...

Đầu xuân - suy ngẫm câu nói của Bác Hồ "Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội"
Đầu xuân - suy ngẫm câu nói của Bác Hồ "Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội"

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh- vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người luôn quan tâm đặc biệt việc bồi dưỡng, giáo dục thế hệ thanh niên cho cách mạng. Người luôn nhìn nhận, đánh giá đúng vị trí, vai trò của thanh niên trong tiến trình lịch sử và trong từng thời kỳ cách mạng. Đánh giá rất cao vai ...

Sinh viên thế giới vào đại học như thế nào ?
Sinh viên thế giới vào đại học như thế nào ?

Ở Hàn Quốc, học sinh đi thi đại học có thể được hộ tống bởi cảnh sát, trong khi ở Anh các tân sinh viên được tự do đăng ký vào bất kỳ đại học nào mà không cần trải qua kỳ thi tiêu chuẩn.