THông báo

  Chi bộ sinh viên Dân sự tổ chức kết nạp Đảng viên mới

  Ngày 26 tháng 12 năm 2016, tại Hội trường lớn, Chi bộ sinh viên Dân sự đã tổ chức lễ kết nạp cho các quần chúng sinh viên là các đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Nghiên cứu khoa học

   Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên và xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”...

   Thực hiện Chương trình công tác năm học, Giám đốc Học viện ANND đề ra Kế hoạch tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên và xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm học 2016 - 2017 với nội dung sau:

   Tài liệu tham khảo

    Bí quyết ôn tập và làm bài cá nhân

    Chia sẻ kinh nghiệm và bí quyết ôn tập, làm bài cá nhân

    TRA CỨU ĐIỂM DÂN SỰ

    Mã sinh viên

    Tra cứu điểm