Kỷ niệm 30 năm đào tạo sau đại học và đón nhậnHuân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba