Học viện An ninh nhân dân tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân” cho học viên các lớp Liên thông 14 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

      Nhân dịp kỷ niệm 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 -05/6/2023), ngày 5/6/2023, được sự đồng ý của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện, Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn (LLCT & KHXHNV) tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân” cho học viên các lớp Liên thông 14 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đang học tập tại Học viện An ninh nhân dân.


09:06 08/6/2023
875BÌNH LUẬN