Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

      Việt Nam và Singapore cũng như các nước trong khu vực và trên thế giới cần nỗ lực thúc đẩy việc thống nhất nhận thức và hành động, nhất là trong việc xây dựng các khuôn khổ pháp lý chung; tiếp tục duy trì, mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.


11:06 08/6/2023
620BÌNH LUẬN