Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong lực lượng Công an nhân dân

      Hội thảo khoa học “Giá trị trường tồn của Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước đối với lực lượng Công an nhân dân”do Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ Công an đã chủ trì đã thành công tốt đẹp, thu được nhiều kết quả quan trọng.


11:06 08/6/2023
134BÌNH LUẬN