Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng

      Học viện An ninh nhân dân thông báo tuyển lao động hợp đồng hưởng lương ngân sách nhà nước năm 2023 làm việc tại Học viện An ninh nhân dân như sau:


08:08 09/8/2023
1243BÌNH LUẬN