Công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường Công an nhân dân năm 2023

      Ngày 24/8/2023, Cục Đào tạo, Bộ Công an đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các học viện, trường đại học Công an nhân dân (CAND) năm 2023. Năm nay, ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước của Học viện Chính trị CAND có điểm chuẩn cao nhất.


13:08 24/8/2023
1890BÌNH LUẬN