Thông báo điểm trúng tuyển Khóa 55 đại học chính quy tuyển mới năm 2023 đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông theo Phương thức 3 và tổ chức xác nhận nhập học cho thí sinh trúng tuyển

      Học viện An ninh nhân dân thông báo về điểm trúng tuyển và tổ chức xác nhận nhập học vào Khóa 55 đại học chính quy tuyển mới năm 2023 đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông như sau:


13:08 24/8/2023
12229BÌNH LUẬN