Thông báo xét tuyển bổ sung vào ngành Y khoa, Khóa 55 đại học chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp trung học phổ thông của Học viện An ninh nhân dân, năm 2023

      Học viện An ninh nhân dân thông báo xét tuyển bổ sung như sau:


15:09 25/9/2023
4994BÌNH LUẬN