Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình hiện nay

      Chiều 25/9/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình hiện nay”.


14:09 27/9/2023
112BÌNH LUẬN