Học viện An ninh nhân dân tổ chức Lễ xuất quân đưa học viên Khoá D55 tham gia huấn luyện đầu khoá tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

      Ngày 09/10/2023, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Lễ xuất quân đưa học viên Khoá D55 đào tạo đại học hệ chính quy tham gia huấn luyện đầu khoá tại Trung tâm huấn luyện & bồi dưỡng nghiệp vụ - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Đại tá, TS Nguyễn Văn Thiết - Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi Lễ.


09:10 12/10/2023
745BÌNH LUẬN