Học viện An ninh nhân dân tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa Ban Giám đốc Học viện với đại diện các đơn vị học viên năm học 2023 - 2024

      Ngày 26/10/2023, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa Ban Giám đốc Học viện với đại diện các đơn vị học viên năm học 2023 - 2024.


13:10 30/10/2023
702BÌNH LUẬN