Đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo trong CAND

      Hòa nhịp với công cuộc đổi mới giáo dục đào tạo của đất nước, trong những năm qua, lực lượng CAND đã cụ thể hóa chương trình hành động thành các Nghị quyết 17-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị 13/CT-BCA năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong CAND.


09:11 17/11/2023
773

Tag:


BÌNH LUẬN