Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao dành cho lãnh đạo cấp phòng và tương đương, Khoá I

      Ngày 22/11/2023, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao dành cho lãnh đạo cấp phòng và tương đương Khoá I. Thiếu tướng, TS Trần Kim Hải - Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi Lễ.


08:11 24/11/2023
667BÌNH LUẬN