Tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Ai Cập ngày càng phát triển tốt đẹp

      Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Ai Cập. Sau 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1963 – 2023), quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Ai Cập ngày càng phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực.


08:12 06/12/2023
118BÌNH LUẬN