Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam

      Sáng 05/12/2023, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Jigjee Sereejav, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam.


09:12 06/12/2023
206BÌNH LUẬN