Tổ chức tham quan thực tế cho lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

      Thực hiện theo chương trình học tập, ngày 02/12/2023, Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh - Học viện An ninh nhân dân tổ chức cho học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho học viên tham quan học tập tại Bảo tàng Phòng không - Không quân.


14:12 08/12/2023
384BÌNH LUẬN