Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Canada ngày càng phát triển, hiệu quả

      Ngày 14/12/2023, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an có buổi tiếp ngài David Morrison, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Canada.


14:12 15/12/2023
179BÌNH LUẬN