Hội thảo khoa học cấp Học viện “Kỹ năng hỏi cung bị can của Điều tra viên Công an nhân dân trong điều kiện ghi âm, ghi hình có âm thanh”

      Ngày 15/12/2023, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Kỹ năng hỏi cung bị can của Điều tra viên Công an nhân dân trong điều kiện ghi âm, ghi hình có âm thanh”. Thiếu tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện ANND chủ trì Hội thảo.


08:12 20/12/2023
299BÌNH LUẬN