Đề nghị sửa đổi Luật Cảnh vệ, bổ sung 3 đối tượng cảnh vệ

      Ba đối tượng cảnh vệ được đề xuất bổ sung là: Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Toà án nhân dân (TAND) tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao, đều đã được xác định là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước theo Kết luận số 35, ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị.


08:02 22/2/2024
176BÌNH LUẬN