Khơi gợi niềm tự hào và khát vọng từ bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

      Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”. Những tư tưởng thể hiện trong bài viết làm khơi gợi niềm tự hào và ý chí vượt qua khó khăn, thử thách, khát vọng vươn lên, xây dựng nước Việt Nam cường thịnh.


10:02 26/2/2024
207BÌNH LUẬN