Tổ chức gặp mặt cấp ủy mừng Đảng, mừng Xuân Bính thân năm 2016 và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng


16:01 29/1/2016
1566

Tag:


BÌNH LUẬN