Đoàn thanh niên Học viện tổ chức ra quân vệ sinh môi trường chào mừng tháng thanh niên 2016

Thực hiện kế hoạch Tháng Thanh niên 2016, sáng ngày 5/3, Đoàn Thanh niên Học viện ANND đã phối hợp với Phòng QLHV tổ chức ra quân lao động vệ sinh môi trường toàn Học viện. Với mục đích nhằm phát huy sức trẻ trong các hoạt động vì cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp, hơn 5000 đoàn viên thanh niên đã tham gia dọn dẹp vệ sinh, quét vôi các khu vực công cộng trong Học viện, sắp xếp lại trật tự nội vụ phòng ở, vệ sinh các khu kí túc xá.

Sinh viện Học viện tích cực tham gia lao động vệ sinh môi trường

Cùng với các chi đoàn khối sinh viên, các chi đoàn khối cán bộ, giáo viên cũng tổ chức dọn dẹp, sắp xếp nội vụ phòng làm việc, vệ sinh các phòng chức năng của các khoa, phòng, bộ môn.

Cảnh quan Học viện sau lễ ra quân vệ sinh môi trường

Với tinh thần lao động hăng say, nhiệt tình, đoàn viên thanh niên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra, góp phần tạo môi trường xanh – sạch – đẹp trong Học viện. Đây là một hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Học viện hướng đến chào mừng tháng Thanh niên 2016 và 60 năm ngày truyền thống Đoàn Thanh niên Học viện ANND.


10:03 07/3/2016
5169

Tag:


BÌNH LUẬN