HỌC VIỆN ANND TỔ CHỨC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “PHÒNG NGỪA, NGĂN CHẶN HIỆN TƯỢNG HỌC VIÊN VAY NỢ TIỀN SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH KHÔNG CHÍNH ĐÁNG TRONG HỌC VIÊN GIAI ĐOẠN 2010 - 2015”


19:04 15/4/2016
1308

Tag:


BÌNH LUẬN